Data:  

 

Dinsdag 17 oktober

Dinsdag 31 oktober

Dinsdag  7 november

Dinsdag 14 november

Dinsdag 20 november

Kosten voor 5 lessen:  50 euro